English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kho

Mô tả công việc

- Theo dõi xuất nhập tồn

- Nhận hàng theo đơn hàng, xuất hàng theo định mức BOM theo đơn hàng xuất được lập và ký bởi Trưởng phòng Sản Xuất

- Cập nhật khi có nghiệp vụ nhập, xuất kho phát sinh vào phần mềm ESBS, Misa.

- Mở thẻ kho, cập nhật khi có nghiệp vụ Nhập Xuất phát sinh kịp thời

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu giao hàng, PO, chứng từ khác (nếu có) trước khi thực hiện Nhập

- Kiểm tra danh mục xuất kho theo BOM va PO xuất trước khi xuất kho

- Tuân thủ nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO

- Vận chuyển bố trí, sắp xếp hàng hóa tại kho

- Xác nhận kết quả kiểm đếm, giao nhận vào phiếu giao hàng, phiếu nhập, chứng từ khác chuyển Kế toán Kho ghi chép sổ sách, lưu trữ theo quy định.

- Phối hợp với Kế Toán kho, kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh Nhập hàng ngày/hàng tháng

- Phát hiện chênh lệch, báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý

- Tuân thủ quy định về PCCC và an toàn trong kho

- Thực hiện kiểm, đếm, phân loại, ghi chép hàng hóa trong kho, kiểm kê kho định kỳ, xác nhận số liệu trên biên bản kiểm kê.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý Kho

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp lớp 12

- Có kinh nghiệm

- Trung thực

- Chấp nhận đi ca

(Nơi làm việc: Nhà máy tại khu công Nghiệp Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai)