English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kho thành phẩm

Mô tả công việc

+ Có kinh nghiệm về làm việc tại kho

+ Ưư tiên có bằng lái xe nâng

+ Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

+ Tốt nghiệp trung cấp

+ Biết sử dụng word,excel

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương