English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kế toán

Mô tả công việc

1. Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán2. Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế VAT… theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách Thuế hiện hành;3. Làm các báo cáo nộp cho cơ quan thuế theo quy định, bao gồm các báo cáo tháng, quý, năm với sự kiểm soát của kế toán trưởng.4. Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phụ lục hợp đồng và theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm của kế toán trưởng5. Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, giao dịch ngân hàng6. Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi7. Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả.8. Lập báo cáo thuế, hiểu biết vế kế toán thuế, báo cáo thống kê.9. Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp ĐH chính quy có chuyên ngành về Tài chính kế toán2. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm (liên quan đến vị trí ứng tuyển) trở lên3. Hiểu rõ và nắm vứng về hạch toán chế độ kế toán Việt Nam.4. Thành thạo vi tính văn phòng5. Có khả năng làm việc độc lập, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.6. Có khả năng làm việc với áp lực cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo