English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kế toán

Mô tả công việc

Mô tả công việc

  • Thực hiện các công việc của Kế toán vật tư, công nợ, TSCĐ…
  • Kiểm tra, tổng hợp đối chiếu bảng cân đối phát sinh các tài khoản, kiểm tra tính cân đối hợp lệ giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.
  • Thực hiện các công việc của kế toán tiền mặt, thu chi..
  • Kiểm tra, tổng hợp đối chiếu bảng cân đối phát sinh các tài khoản, kiểm tra tính cân đối hợp lệ giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.
  • Theo dõi, báo cáo và quản lý tổng quát công nợ của toàn công ty.
  • Công việc cụ thể sẽ trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.

Địa điểm làm việc: Chi nhánh 752 Hậu Giang - Quận 6

Yêu cầu công việc

- Chỉ tuyển Nam tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ( UEH ) loại Khá trở lên.

- Toiec 550 trở lên

- Thành thạo nghiệp vụ kế toán, phần mềm SAP

- Chấp nhận Fresher và đào tạo.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, - Thưởng cuối năm lên đến 04 tháng lương - Khám sức khỏe bệnh viện lớn ( hạn mức quy định ) - Bảo hiểm nhân thọ - Thưởng lễ lớn trong năm - Thưởng chiến dịch, thi đua - Thưởng ngày thành lập Công ty. - Và có nhiều khoản thưởng bố sung khác... - Du lịch nước ngoài ( Năm 2018 đi Hàn Quốc )