English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kế Toán

Mô tả công việc

  • Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán cho Khách hàng.
  • Kiểm tra, cân đối hóa đơn chứng từ kế toán.
  • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm.
  • Hàng tháng, quý, năm lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  • Theo dõi tình hình nộp ngân sách, thông báo số thuế phải nộp hàng kỳ cho Khách hàng.
  • Làm sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.
  • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

Yêu cầu công việc

 - Yêu cầu trình độ:
 + Tốt nghiệp chuyên nghành kế toán 
 + Có kiến thức tốt về nghiệp vụ kế toán và hệ thống thuế Việt Nam.
 + Ưu tiên có kinh nghiệm