English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kế Toán

Mô tả công việc

- Lên dự báo hàng hoá và lập phiếu mua hàng hàng tháng

- Lập chứng từ nhập, xuất, hóa đơn bán hàng và mua hàng.- Đối chiếu hàng hóa nhập kho.- Thực hiện các báo cáo theo form mẫu của Ban Giám Đốc.- Chịu trách nhiệm theo dõi các dữ liệu, hao hụt, xuất nhập tồn của Khối.- Theo dõi và quản lý công nợ.- Các việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép