English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kế toán

Mô tả công việc

Phụ trách mãng kế toán giá thành, công nợ

Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Làm việc tại văn phòng Quận 9

Yêu cầu công việc

Nam nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Tuổi từ 24-30

Ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm.

Ưu tiên ứng viên ở Quận 9, Thủ Đức

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương