To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Job requirement

Mô tả công việc
– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
– Hạch toán các khoản thu-chi, báo cáo thuế và lập quyết toán
– Hỗ trợ xử lý bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính khác theo đúng quy định của pháp luật và công ty về hướng dẫn tài chính và kế toán.
– Chuẩn bị, nộp báo cáo hàng tháng/quý/năm cho cấp trên và giải trình
– Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc chuẩn bị kết toán hàng tháng/hàng năm
– Hỗ trợ các dự án kế toán khác khi cần thiết.
– Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu
– Và một số yêu cầu khác của BGĐ

Company Overview

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu

THÔNG TIN LIÊN HỆ - Đia chỉ nộp hồ sơ: Lô C2-11 đường Trần Nhân Tông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - Gửi CV xin Việc Qua mail :... View more

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu