To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (ĐỒNG THÁP)

Công ty CP Nan Group
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Job requirement

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế

- Thực hiện các báo cáo Tài chính , báo cáo lãi lỗ, báo cáo doanh thu – chi phí

Job requirement

-         Ưu tiên có kinh nghiệm công ty sản xuất

-         Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành kế toán / kiểm toán

-         Năng động, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

More Information

  • Qualification: College
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty CP Nan Group

Number of employees: 100-499

Là công ty chuyên về những giải pháp toàn diện trong lĩnh vực Dinh dưỡng và Sức khỏe vật nuôi với mục tiêu và sứ mệnh rõ ràng: Tối ưu hoá các nguồn tài nguyên... View more

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (ĐỒNG THÁP)

Công ty CP Nan Group