English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (TIẾNG NHẬT)

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp

- Tính giá thành

- Dự toán, thống kê chi phí

- Quản lý, kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu

- Thực hiện báo cáo định kỳ

Yêu cầu công việc

- Chuyên ngành kế toán - Tiếng nhật trình độ tương đương N3- Thành thạo tin học văn phòng,  phần mềm kế toán- Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên