English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kế toán Thuế

Mô tả công việc

Quản trị rủi ro liên quan đến chi phí thuế:

 • Kiểm tra chứng từ phát sinh có ý kiến liên quan đến các vấn đề chưa phù hợp về thuế
 • Cập nhật thông tin mới về chính sách thuế nhằm áp dụng phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quản trị rủi ro về chi phí thuế để có cảnh báo kịp thời tới lãnh đạo​

Tổng hợp và lập các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng/quý/năm.

 • Tờ khai thuế GTGT.
 • Tờ khai thuế TNCN (nếu có).
 • Tình hình sử dụng Hóa đơn/PXK kiêm v/c nội bộ (nếu có).
 • Lập bảng kê hồ sơ xuất khẩu.
 • Tờ khai tạm tính Thuế TNDN theo Quý.
 • Quyết toán thuế TNDN.
 • Quyết toán thuế TNCN (nếu có).
 • Lập BCTC (kiểm tra/kiểm soát) tất cả các tài khoản kế toán.

Báo cáo tổng hợp thuế đột xuất/định kỳ theo yêu cầu của TBP/BGĐ.

 • Cập nhật các Nghị định/Thông tư mới nhất của BTC/Thuế/Hải quan để triển khai cho các Kế toán viên thực hiện đúng quy định của BTC/Thuế/Hải quan.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế (nếu có).
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra/kiểm soát/lưu trữ Hóa đơn, chứng từ mua vào/bán ra.
 • Cung cấp số liệu/hồ sơ liên quan cho Thuế/ngân hàng/kiểm toán khi cần.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của Kế toán trưởng/Trưởng phòng Kế toán.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán
 • Ưu tiên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng, Bất Động Sản
 • Chịu được áp lực công việc
 • Khả năng làm việc khoa học; ham học hỏi
 • Chăm chỉ, cẩn thận.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép