English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kế Toán (SL: 2)

Mô tả công việc

 • Theo dõi, hạch toán và đối thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Đi giao dịch với cơ quan bên ngoài: Thuế, ngân hàng, ...
 • Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các phòng ban, trình ký và thực hiện theo quy định thanh toán
 • Lập và chuẩn bị hồ sơ thanh toán nhà cung cấp nước ngoài.
 • Hạch toán, theo dõi công nợ phải thu, phải trả
 • Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp trong và ngoài nước
 • Lập dự chi hàng tháng
 • Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày
 • Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp, phải trả khách hàng tuần
 • Đóng và lưu trữ chứng từ phân hệ đang phụ trách
 • Làm các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Yêu cầu công việc

 • Nữ
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Chế độ tập thể dục