English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kế toán (SL: 2)

Mô tả công việc

1. Công nợ

 • Cập nhật doanh số bán hàng vào hệ thống kế toán
 • Theo dõi công nợ phải thu theo từng khách hàng, hóa đơn
 • Kiểm tra, gửi đối chiếu và thu hồi đối chiếu công nợ hàng tháng
 • Đôn đốc, nhắc nợ, đòi nợ khách hàng
 • Lập kế hoạch dự thu hàng tháng
 • Báo cáo công nợ phải thu khách hàng cho cấp trên
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu doanh số, sản lượng tính thưởng của kinh doanh với số liệu thực tế

2. Tổng hợp

 • Hạch toán tất cả nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán
 • Lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách nhà cung cấp.
 • Kiểm tra, xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng
 • Theo dõi, kiểm tra đối chiếu tất cả công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp, phải thu phải trả khác.
 • Theo dõi nhập xuất tồn kho.
 • Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý, năm theo quy định.
 • Lập và gửi báo cáo tài chính cho cấp trên theo định kỳ hàng tháng.

Yêu cầu công việc

 • Nữ
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán Thuế và kế toán Công nợ

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Chế độ tập thể dục