English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên kế toán (làm việc tại TP. HCM)

Mô tả công việc

 • Đặt hàng, mua hàng theo định mức và yêu cầu của các phòng ban.
 • Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp để kịp tiến độ thi công của công trình và phân xưởng sản xuất.
 • Lên công nợ, theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và lên thời hạn thanh toán cho các công nợ đến hạn.
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán Misa.
 • Theo dõi, phân bổ, quản lý công cụ, dụng cụ các công trình, phân xưởng sản xuất và văn phòng Công ty.
 • Nhập liệu chứng từ ngân hàng, kiểm tra và theo dõi số dư TK ngân hàng.
 • Giao dịch với ngân hàng theo ủy quyền của Công ty.
 • Tập hợp bảng chấm công công trình và tính lương.
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Trung thực, cẩn thận và chăm chỉ.
 • Nắm vững kiến thức kế toán và các nghiệp vụ kế toán.
 • Sử dụng thành thạo vi tính và các kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel,...
 • Biết sử dụng phần mềm Misa.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng.

Phúc lợi

Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép