English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kế Toán - Làm việc tại DA ở tỉnh Bình Thuận

Mô tả công việc

Làm việc tại dự án thuộc huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận, dự kiến hoàn thành dự án 30/5/2018, phụ trách các công việc như sau:

a. Công tác Xuất nhập khẩu

1. Làm hồ sơ kê khai hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu, kiểm kê hàng hóa cùng với Hải quan.2. Kiểm tra chứng từ XNK, hạch toán kết quả kinh doanh, làm chứng từ xin phép thông quan.3. Thường xuyên cập nhật thông tin về tỷ giá ngoại tệ trong ngày.4. Giao dịch ngân hàng5. Làm thủ tục mở L/C, hay thanh toán T/T, cho hàng hóa xuất nhập khẩu6. Giải quyết bộ chứng từ bất hợp lệ, để làm được thủ tục hải quan, để xuất được hàng ra khỏi cảng7. Tránh tình trạng bị phạt tiền lưu cont hàng và một số thủ tục hành chính khác8. Lo các thủ tục làm bộ chứng từ khi xuất khẩu hàng để giao cho ngân hàng nhờ thu hộ tiền9. Nộp thuế xuất nhập khẩu và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước10. Hạch toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối doái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ và hạch toán vào sổ sách kế toán và phần mềm.

b. Công tác kế toán

1. Tổ chức hệ thống kế toán tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê, quy định Tài chính của Công ty;

2. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty;

3. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị;

4. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán - thống kê;

5. Quản lý, kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán;

6. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty;

7. Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định (TSCĐ), công cụ, dụng cụ (CCDC), tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các trường Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân hệ chính quy, là cử nhân Tài chính kế toán;

- Đã từng kế toán tại các doanh nghiệp Đầu tư, xây lắp từ 3 năm trở lên;

- Am hiểu Luật tài chính kế toán, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán. Có kiến thức về hoạt động đầu tư kinh doanh Năng lượng;

- Khả năng ứng dụng CNTT trong công tác Tài chính, Kế toán; Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

- Nghe nói, đọc viết tiếng Anh thành thạo là lợi thế.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép