To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên kế toán kho

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí

Job requirement

- Nhận và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện việc lập phiếu nhập/xuất kho.
- Lập phiếu nhập/xuất kho nguyên vật liệu (NVL) theo đúng quy trình của Công ty. Số lượng khớp đúng với biên bản giao nhận cũng như các chứng từ kèm theo. Đơn giá đúng với hợp đồng/ĐĐH đã được BGĐ ký. Đảm bảo hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho, chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình theo quy định của Công ty.
- Theo dõi số lượng NVL xuất kho với định mức cấp phát NVL theo lệnh sản xuất. Báo cáo kịp thời số lượng NVL xuất kho vượt định mức.
- Thường xuyên đối chiếu số lượng nhập - xuất - tồn với bộ phận kho.
- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
- Lập báo cáo xuất nhập tồn theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ cấp trên.
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất)
- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- Theo dõi tình hình tăng Tài sản, CCDC sử dụng ở các bộ phận.
- Trích khấu hao tài sản.
- Các công việc khác thuộc bộ phận kế toán, kho khi có yêu cầu từ trưởng bộ phận.

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, từng làm qua công ty sản xuất là một lợi thế.
- Sử dụng tốt Word, Excel & Phần mềm Fast, Misa...
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó.

More Information

  • Qualification: Intermediate
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn

www.tientuan.com.vn Number of employees: 500-1000

* Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn là công ty cơ khí chính xác duy nhất tại Việt Nam thiết kế chế tạo máy & thiết bị bào chế dược phẩm,... View more

Nhân viên kế toán kho

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn