Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân Viên Kế Toán Kho

Job requirement

- Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn- Kiểm soát nhập xuất tồn kho- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Job requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên. - Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.- Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương