Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân viên kế toán

Job requirement

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.– Theo dõi, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.– Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Job requirement

–       Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.–       Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.–       Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .–       Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.–       Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép