English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kế toán Đối soát (Quận 7)

Mô tả công việc

  • Kế toán đối soát dữ liệu có trách nhiệm đảm bảo các giao dịch giải ngân và nhận tiền của công ty được đối soát hàng ngày chính xác, kịp thời đảm bảo quá trình xác nhận công nợ thực hiện sớm theo quy định và đối soát nội bộ
  • Đối soát theo yêu cầu phát sinh, tiến độ thanh toán định kỳ Kiểm soát quy trình thực hiện trong kỳ đối soát, thanh toán

Yêu cầu công việc

  • Nam/Nữ, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán; công nợ, kế toán đối soát từ 1 năm trở lên.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong các công ty thương mại hoặc các hệ thống bán lẻ, hoặc các công ty thanh toán trực tuyến, công ty thương mai điện tử.
  • Nắm vững về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
  • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo
  • Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định
  • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Phúc lợi

Đào tạo, Tăng lương