English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kế Toán Công nợ

Mô tả công việc

- Thường xuyên tiến hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời, tránh bị khách hàng chiếm dụng vốn.

- Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.

- Lập kế hoạch thu hồi công nợ đến hạn cũng như trong hạn, tham mưu và đề xuất Lãnh đạo phòng về các biện pháp giải quyết công nợ khó đòi.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, cung cấp thông tin kịp thời và tham mưu về tình hình công nợ từng loại cho Lãnh đạo phòng để có biện pháp xử lý đúng đắn trong hoạt động của Doanh nghiệp (nợ trong hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề...)

- Định kỳ theo yêu cầu quản lý, thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ.

- Định kỳ theo yêu cầu quản lý, lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo phân tích tuổi nợ, đánh giá rủi ro để tham mưu cho lãnh đạo phòng về việc trích lập dự phòng công nợ phải thu.

- Cung cấp số liệu và phối hợp với kinh Phòng Doanh trong việc thu hồi công nợ.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.
  • Có kinh nghiệm làm công tác Kế toán - Tài chính từ 02 năm trở lên.
  • Chịu áp lực công việc, tư duy tốt, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần cầu tiến sẵn sàng học hỏi.
  • Thành thạo vi tính văn phòng, giỏi excel.
  • Phúc lợi

    Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, - Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, YT, TN. - Được thưởng Lễ, thưởng quý, thưởng Tết theo quy định của Công ty. - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. - Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.