Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân Viên Kế Hoạch Tổng Hợp

Job requirement

- Thống kê, báo cáo số lượng hoạt động chuyên môn của Pk

- Cung cấp số liệu chuyên môn khi có yêu cầu

- Kiểm tra, giám sát, quản lý Giấy chứng nhận sức khỏe. Báo cáo BHXH TP.HCM.

- Công việc trong Tổ truyền thông giáo dục sức khỏe

- Quản lý Kho hồ sơ bệnh án: theo dõi phần ghi chép của Điều dưỡng, trình ký hoàn tất bệnh án, lưu trữ đúng quy định của Sở Y tế, nhắc nhở các khoa nộp bệnh án đúng quy định, cung cấp hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu.

- Lập danh sách và đề xuất xử lý hồ sơ bệnh án đã quá hạn lưu trữ theo quy định.

- Cung cấp hồ sơ bệnh án phục vụ cho các đợt kiểm tra BHYT, Sở Y tế, nghiên cứu khoa học...

-Theo dõi các hồ sơ pháp lý của PK, sổ sách theo quy định của pháp luật và của ngành nhằm đảm bảo cho hoạt động của PK theo đúng quy định của pháp luật.

-Theo dõi việc thực hiện các Quy chế PK do Bộ y tế ban hành nhằm hổ trợ các Khoa, Phòng trong công tác phục vụ yêu cầu pháp lý của khách hàng cũng như hổ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng trong giải quyết các khiếu nại, phàn nàn.

-Báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của các cơ quan chức năng & yêu cầu BGĐ.

- Phụ trách hoàn thành hồ sơ khám sức khỏe.

- Công việc cụ thể hơn trao đổi khi phỏng vấn

Job requirement

1. Kiến thức: Có kiến thực về quản lý bệnh viện nhà nước hay tư nhân

2. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác làm kế hoạch tổng hợp và quản lý chất lượng các bệnh viện/PK

3. Thái Độ: Cần cù và có óc tổ chức trong công việc, biết sắp xếp và phân tích, tổng hợp báo cáo

4. Kỹ năng:

Hội tụ các kỹ năng truyền đạt, trình bày và đóng góp các ý kiến lên cấp trên về những yếu tố cần hoàn thiện hơn về mặt quy trình hệ thống

* Kỹ năng soạn thảo

* Kỹ năng lưu trữ, sắp xếp hồ sơ

* Kỹ năng giải quyết công việc độc lập, linh hoạt khi giải quyết vấn đề phát sinh

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép