English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Mô tả công việc

Mô tả chi tiết công việc

- Tham gia xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cung cấp báo cáo định kỳ số liệu kinh doanh: tuần, tháng, quý.

- Tính lương, phụ cấp.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu chung: 

  • Nam , độ tuổi từ 24 tuổi đến 30 tuổi.
  • Kỹ năng vi tính: Biết sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point.
  • Kỹ năng giao tiếp, trình bày bằng lời nói và viết tốt
  • Có các kinh nghiệm trong công tác lao động tiền lương từ 02 năm trở lên, nắm vững Luật lao động và các văn bản qui định của nhà nước về lao động - tiền lương.
  • Phẩm chất cá nhân: Nhiệt tình, trung thực, chính xác, có tinh thần cầu tiến, ý thức kỷ luật tốt, năng động và sáng tạo.
  • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
  • Có sức khỏe tốt.