To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Kế Hoạch sản xuất (Tiếng Nhật) _ Nhà Máy 3

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Employee Shuttle Service, Uniform, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

- Nhận yêu cầu từ khách hàng và tổng hợp thông tin về sản phẩm, thời gian giao hàng, chi phí.
- Thường xuyên cập nhật tình trạng đơn hàng đang gia công đến công đoạn nào
- Lập kế hoạch sản xuất dựa trên kế hoạch mua hàng và đơn đặt hàng để đảm bảo yêu cầu tiến độ
- Hổ trợ những đơn hàng yêu cầu gấp bằng cách rút ngắn thời gian giao hàng đảm bảo thời gian giao hàng tốt nhất
- Kiểm soát những sản phẩm HF-FS như MTO stock
- Giám sát hằng ngày tình trạng WIP để theo dõi kế hoạch sản xuất

Company Overview

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

https://saigonprecision.talentnetwork.vn Number of employees: 1,000-4000

Công ty TNHH Saigon Precision là công ty 100% vốn của Nhật Bản thuộc tập đoàn Misumi _Nhật Bản (Misumi Group Inc). Tại Việt Nam nhà máy sản... View more

Nhân Viên Kế Hoạch sản xuất (Tiếng Nhật) _ Nhà Máy 3

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc