To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

Hoa Sen Group
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

  • Tiếp nhận đơn hàng từ các đơn vị kinh doanh, căn cứ vào năng lực sản xuất của các Nhà máy để phân bổ đơn hàng và phản hồi về khả năng đáp ứng đơn hàng cho các Đơn vị.
  • Theo dõi tiến độ sản xuất và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến tiến độ sản xuất các đơn hàng.
  • Thống kê các mặt hàng phế phẩm phế liệu tồn kho.
  • Lên kế hoạch chào bán.
  • Làm báo cáo tồn kho.
  • Hàng tháng tổ chức đấu thầu, mời thầu các mặt hàng của các nhà máy.
  • Tham mưu cho cấp Trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan.
  • Chi tiết công việc trao đổi thêm lúc phỏng vấn.

Company Overview

Hoa Sen Group

https://hoasenjobs.com Number of employees: 7500

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN - Tên doanh nghiệp (tiếng Việt):  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - Tên doanh nghiệp (tiếng Anh):  HOA SEN GROUP ... View more

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

Hoa Sen Group