English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên KCS

Mô tả công việc

Kiểm tra chất lượng quá trình sản xuất

- Kiểm tra NL xuất kho trước khi đưa vào sản xuất

- Cài đặt công thức, công suất, nhiệt độ sấy

- Cài đặt và kiểm tra tần số băng tải vi lượng, băng tải màu, thông số bọc áo

- Đưa phương án xử lý hàng lỗi

- Kiểm tra độ ẩm thành phẩm và nguyên liệu sản xuất

- Kiểm tra ngoại quan thành phẩm

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào và thành phẩm lưu kho

- Lấy mẫu, kiểm tra các chỉ tiêu nguyên vật liệu

- Kiểm tra nguyên vật liệu chào hàng theo yêu cầu cầu cấp trên

- Tạo hạt sp mới và đánh giá kết quả theo yêu cầu cấp trên

- Kiểm tra độ chống vón cục trong thời gian lưu kho

Yêu cầu công việc

- Nam từ 23 -30, sức khoẻ tốt (chỉ tuyển Nam)

- Tốt nghiệp Cao đẳng  trở lên chuyên ngành hoá vô cơ

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, hoà đồng, vui vẽ và chịu được áp lực cao trong công việc

- Có tinh thần trách nhiệm cao và phối hợp tốt với các đồng nghiệp, bộ phận.

Phúc lợi

- Phụ cấp ăn trưa