English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên IT

Mô tả công việc

- Đảm bảo sự ổn định của hệ thống mạng LAN, Internet
- Quản lý hệ thống máy tính và các thiết bị văn phòng
- Quản lý hệ thống máy chủ: Mail sever, phần mềm kế toán,....
- Khắc phục, xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, mạng, tổng đài và mạng điện thoại
- Hỗ trợ các phòng ban triển khai các phần mềm như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu (khi cần thiết)

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH, chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,...hoặc các ngành khác có liên quan 
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
- Có kiến thức tốt về hệ điều hành Windows. 
- Có kiến thức cơ bản về SQL server
- Có kiến thức cơ bản về mạng LAN, WAN, VoIP
- Có hiểu biết về quản trị hệ thống phần mềm, chấm công, camera, phần mềm kế toán, điện thoại...

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave