English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên IT Phân Tích Nghiệp Vụ

Mô tả công việc

•Hỗ trợ người dùng các vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng các phần mềm của công ty.

•Tìm hiểu tất cả các thao tác của người dùng trong công việc hàng ngày.

•Thu thập thông tin yêu cầu từ người dùng, chuyển các thông tin cần viết phần mềm đến bộ phận phát triển ứng dụng và cấp quản lý.

•Mô tả, khái quát yêu cầu thành tài liệu, tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.

•Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

•Thực hiện test, phối hợp test cùng nghiệp vụ nghiệm thu ứng dụng do đối tác bàn giao hoặc nhóm phát triển ứng dụng thực hiện.

•Phân tích thiêt kế CSDL, luồng dữ liệu, ERD (Entity Relationship Model),…

•Quản lý các phần mềm, dữ liệu hệ thống của Công ty.

•Trực tiếp tham gia triển khai các giải pháp CNTT và các hoạt động vận hành hệ thống phục vụ công tác quản lý và kinh doanh của Công ty.

•Quản trị và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu của Công ty.

Yêu cầu công việc

•Bằng cấp: Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ Thông tin trở lên, chuyên ngành Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

•Kinh nghiệm: tại vị trí tương tự tối thiểu 1 năm trở lên.

•Có khả năng nắm bắt được nhu cầu công việc của người dùng để đưa ra các giải pháp tối ưu trong công việc.

•Có kỹ năng hỗ trợ người dùng.

•Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm với công việc.

•Kỹ năng lập kế hoạch công việc và bám sát mục tiêu.

•Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và định hướng giải quyết vấn đề.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương