English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên ISO

Mô tả công việc

Hệ thống các quy trình làm việc

Hướng dẫn và theo dõi quá trình thực hiện của phòng ban, bộ phận

Báo cáo thường xuyên các trường hợp vi phạm

Kiểm soát tính tuân thủ của các phòng ban

Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý

Kết hợp với các đơn vị phòng ban, bộ phận để hoàn thiện các hồ sơ liên quan tới việc đánh giá cấp chứng chỉ

Ưu tiên có kinh nghiệm về Kiểm soát nội bộ, ISO.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Yêu cầu công việc

Có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao theo yêu cầu của Giám Đốc

Báo cáo trung thực, đầy đủ các thông tin liên quan trong quá trình kiểm tra giám sát

Trách nhiệm bảo mật thông tin về thu nhập cá nhân, thông tin về khách hàng đối tác, thông tin nội bộ của công ty.

Tuân thủ nội quy quy định của công ty.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực XNK, Kế toán, ISO.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN,..theo quy định của Luật lao động Du lịch 3 tháng/1 lần Thường xuyên tổ chức các hoạt động team building