English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên ISO kiêm QA

Mô tả công việc

Leading, set up, edit standards related to ISO9001-2015 system

Control documents from the Group and customers, as well as internal documents follow ISO.

Inspection our product & make COA.

Other jobs required by manager

Yêu cầu công việc

Gender: Man

Age: 22-30

Major: Chemical or equivalent (Colleges up)

Live in Biên Hoa.

Being able to communicate in English is an advantage.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép