English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN HSE (TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG TRUNG)

Mô tả công việc

  • Các yêu cầu pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực Môi trường & An toàn Lao động
  • Đánh giá tác động môi trường của nhà nước, từ đó để xuất biện pháp kiểm soát, theo dõi cho các khía cạnh môi trường từ đất, nước, không khí, tiếng ồn, rác thải, sử dụng nguyên liệu tài nguyên thiên nhiên ....
  • Xác định mối nguy và đánh giá rủi ro từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát an toàn liên quan đến con người máy móc
  • Lên kế hoạch bao gôm: kiểm tra, đánh giá nội bộ, đào tạo, tái đánh giá mục 2 & 3, chí phí ngân sách cho An toàn – Môi trường

Yêu cầu công việc

  • Giới tính nam,nữ
  • Tốt nghiệp đại học trở lên và có khả năng chịu áp lực cao;
  • 1 năm kinh nghiệm trở lên trong các công việc liên quan
  • Tiếng Anh lưu loát, biết tiếng Trung là một lợi thế.