English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên hỗ trợ thu nợ

Mô tả công việc

· Thực hiện công việc liên quan đến công tác hỗ trợ, hành chính

· Quản lý văn phòng phẩm của trung tâm và các vấn đề liên quan về cơ sở vật chất

· Kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ các loại chứng từ, hồ sơ liên quan

· Thực hiện báo cáo theo định kỳ

Yêu cầu công việc

·         Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

·         Tin học văn phòng cơ bản

·         Ưu tiên có kinh nghiệm hành chính/thu nợ

·         Cẩn thận, chủ động

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chế độ nghỉ phép