English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Hỗ Trợ Quản Lý Rủi Ro - Risk Admin

Mô tả công việc

1.1 - Hỗ trợ công tác thẩm định

- Làm báo cáo thẩm định- Đầu mối liên lạc, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong bộ phận và với các phòng ban khác- Hỗ trợ các công tác xử lý hồ sơ

1.2 - Hành chính

- Chấm công- Báo cáo làm ngoài giờ- Hỗ trợ nhân viên mới: đăng ký máy tính-thiết bị, tài khoản hệ thống- Các công tác tổ chức, phúc lợi trong bộ phận- Các công tác khác được giao bởi Trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

- Thành thạo excel, word- Tiếng Anh cơ bản- Siêng năng, chịu khó; học hỏi nhanh- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép