English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên hỗ trợ MKT

Mô tả công việc

  • Triển khai thực hiện sản xuất POSM theo yêu cầu của Product Marketing< Marcom & Sales - bảo đảm tuân thủ quy trình phê duyệt và chất lượng thành phẩm.
  • Chịu trách nhiệm phối hợp với đại diện sale tại các chi nhánh để điều phối các vật phẩm Marketing đủ đáp ứng theo yêu cầu được phê duyệt.
  • Nhận yêu cầu tổ chức sự kiện, hội thảo và phối hợp với các phòng ban chức năng để triển khai - bảo đảm sự kiện, hội thảo diễn ra đúng kế hoạch và yêu cầu chất lượng.
  • Theo dõi chi phí và các KPI của từng đề xuất - hàng tháng gởi báo cáo cho trưởng phòng Marketing.
  • Hỗ trợ công việc khác do quản lý trực tiếp, BGĐ yêu cầu

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật điện, cơ khí, tự động hóa, điện tử,…

- Ưu tiên có kinh nghiệm Sales/Marketing trong các công ty thương mại dịch vụ kỹ thuật

- Từng làm admin/ Marketing Admin

- Từng làm cho Event Agency