To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh doanh Phát Triển Đại Lý

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
Updated: 15/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Tổng hợp các báo cáo miền
 • Tổng hợp lịch đăng ký huấn luyện
 • Tổng hợp điều chỉnh cấu trúc (Thăng, giáng cấp, ter, chuyển nhóm)
 • Chuẩn bị các sự kiện do giám đốc kinh doanh vùng, giám đốc kinh doanh miền tổ chức
 • Kiểm soát tất cả các chứng từ ngân sách hoạt đông của miền
 • Kiểm soát và trình ký các chứng từ liên quan đến miền
 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan khác để thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu của công ty
 • Các công việc khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của miền theo yêu cầu của giám đốc kinh doanh miền

Job requirement

 • Trình độ học vấn: Cao Đẳng, Đại Học
 • Đã có kinh nghiệm văn phòng từ 1 năm trở lên
 • Thành thạo vi tính văn phòng, Tổng hợp tốt

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

www.phuhunglife.com Number of employees: 200-500

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company (PhuHungLife) officially entered the Vietnam life insurance market in 2013 and is the first joint stock life... View more

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh doanh Phát Triển Đại Lý

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company