To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Hành chính Văn thư Tập đoàn

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

I. Văn thư lưu trữ (80%)

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ của Công ty; Giám sát thực hiện công tác Văn thư lưu trữ tại các Công ty thành viên; Quản lý kho lưu trữ tài liệu của Công ty

- Quản lý hồ sơ đi/đến (Tiếp nhận tài liệu của các đơn vị gửi đến/đi; Vào sổ, cho số đến/đi; Phát hành tài liệu (bản cứng và bản mềm) theo sự phân giao của cấp trên với nhà thầu, tư vấn giám sát và các đối tác khác;Đóng dấu tài liệu theo phê duyệt của ban lãnh đạo)

- Thực hiện công tác văn thư: in ấn văn bản, photo, công chứng, giao nhận

- Đề xuất công chứng/photo và cung cấp bản sao khi cần

- Tổ chức khai thác sử dụng bản lưu văn thư.

- Thực hiện giao nộp tài liệu vào thư viện theo quy định của công ty.

II. Hành chính (20%)

- Quản lý thông tin tài sản chung và công tác quản lý tài sản của Công ty; Theo dõi sử dụng tài sản, trang thiết bị của VP Hà Nội; theo dõi việc quản lý tài sản tại các VP khác

- Thực hiện mua sắm, cấp phát VPP hàng tháng cho CBNV tại VP Hà Nội; theo dõi việc mua sắm và cấp phát VPP tại các VP khác

- Theo dõi và thực hiện thanh toán các khoản chi phí định kỳ hàng tháng của VP Hà Nội

- Phối hợp, tham gia tổ chức các sự kiện của Công ty; Hỗ trợ tổ chức các buổi họp nội bộ, hội nghị, hội thảo…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

Job requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, đáng tin cậy, trung thực
 • Kỹ năng Excel, Word thành thạo
 • Trung thực, nhiệt huyết

More Information

 • Qualification: College
 • Age: 25 - 35
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

https://dankogroup.com.vn/ Number of employees: 1200

Trải qua chặng đường 7 năm hình thành và không ngừng kiện toàn, Danko Group đã tích lũy nguồn lực về tài chính cũng như tầm nhìn và quản lý. Đến 4/2016, Danko... View more

Similar Jobs

Nhân viên Hành chính Văn thư Tập đoàn

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko