English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Hành chính tổng hợp

Mô tả công việc

- Soạn thảo và theo dõi tiến trình đi/đến của các văn bản, hồ sơ, tờ trình theo yêu cầu

- Lên kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, … chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị tại văn phòng.

- Thực hiện việc điều động đội xe, đảm bảo kịp thời, chính xác

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, con dấu một cách đầy đủ, chính xác

- Thực hiện các giao dịch như thanh toán chi phí văn phòng, book lịch công tác, làm việc các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng HCNS.

Yêu cầu công việc

-         Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên,

-         Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm vị trí tương đương

-         Thông thạo các ứng dụng văn phòng

-         Khéo léo, siêng năng, cẩn thận và trung thực.

-         Biết lắng nghe, tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao.

-         Khả năng hoạt động độc lập/ làm việc  nhóm tốt.

Phúc lợi

Du Lịch, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép