English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp (Bệnh Viện)

Mô tả công việc

- Làm việc tại phòng tổ chức hành chính. (Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức III)

- Tổng hợp, bao quát các công việc hành chính văn phòng

- Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty

- Quản trị văn phòng

- Thực hiện các nghiệp vụ hành chính của phòng: quản lý hồ sơ giấy tờ; sắp xêp, tổ chức các cuộc họp, hội thảo…

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành kinh tế, hành chính văn phòng

- Kỹ năng hành chính văn phòng

- Kỹ năng vi tính văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hỗ trợ tốt

- Ưu tiên có chứng chỉ tổ chức hành chính