English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên hành chính nhân sự

Mô tả công việc

Tuyển dụng:

- Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban và phân tích nhu cầu tuyển dụng.

- Lập kế hoạch tuyển dụng.

- Tạo nguồn tuyển dụng offline, online, tìm kiếm các kênh tuyển dụng miễn phí

- Sàn lọc ứng viên, nhập và quản lý thông tin ứng viên vào data.

- Sơ vấn và phỏng vấn trực tiếp sơ bộ.

- Thông báo trúng tuyển, tiếp đón ứng viên và soạn HĐTV.

- Theo dõi, chăm sóc ứng viên trong thời gian thử việc.

Quản lý nhân sự (C&B):

- Phụ trách quản lý Hồ sơ Nhân viên

- Soạn thảo và Quản lý HĐLĐ

-Ghi nhận, theo dõi và tính toán ngày công làm việc và ngày phép theo tháng để thực hiện chi trả lương

- Tính lương

-Giải quyết chế độ phép năm

-Thực hiện các chế độ và chính sách BHXH cho nhân viên:

Hành chính

- Quản lý các cơ sở vật chất và trang thiết bị của Công ty

- Xử lý các công việc phát sinh tại tòa nhà làm việc

Phát triển tổ chức:

- Hỗ trợ hoàn thiện sơ đồ tổ chức, xây dựng KPI cho từng bộ phận.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của Công ty

- Hỗ trợ TP.HCNS Chỉnh sửa/bổ sung quy định làm việc kèm các biểu mẫu sử dụng.

Các công việc khác do TP.HCNS yêu cầu

Yêu cầu công việc

- Nam:  24 -30t

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Tin học văn phòng thành thạo

Sắp xếp công việc

Giao tiếp tốt

Ham học hỏi

Chịu được áp lực công việc

Kinh nghiệm: 1-2 năm

Nữ

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép