To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Hành Chính Kho – Warehouse Admin (Quận 2)

An Nam Group
Updated: 15/10/2020

Employment Information

Job requirement

• Tổng hợp, quản lý và cập nhật theo phiếu xuất và nhập số lượng xuất, nhập, tồn tại kho và số lượng thu hồi từ các phòng liên quan (BP. Sales, Chi nhánh, Siêu thị, điểm bán vv..);
• Yêu cầu các thủ kho nộp các phiếu nhập, xuất trong tháng đầy đủ và chính xác;
• Thực hiện các công việc trình – ký, lưu trữ hồ sơ;
• Các công việc phát sinh khác cùng lĩnh vực theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
• Hỗ trợ TBP trong việc giải quyết các thủ tục,chứng từ liên quan đến việc quản lý số liệu kho
• Chủ động tìm hiểu thông tin cần thiết thông qua TBP và các phòng ban liên quan;
• Y êu cầu cung cấp trang thiết bị cần thiết cho công việc

Làm việc tại: Kho Cát Lái, Đường G, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Job requirement

• Bằng cao đẳng trở lên Kinh tế, Kế toán, Logistics…
• Vi tính văn phòng: Word, Excel…
• Kiến thức về kế toán
• Kiến thức chuyên môn về phân phối, bán lẻ.
• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
• Cẩn thận, chính xác, am hiểu rõ công việc

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Annam Group

www.annam-group.com

Annam Group has become the premier company in food service and beverages in Vietnam, operating ventures in both retail and wholesale fields. Additionally, the... View more

Nhân Viên Hành Chính Kho – Warehouse Admin (Quận 2)

An Nam Group