To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Hành chính ban quản lý tòa nhà

Tập đoàn Capital House
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Annual Leave

Job requirement

Địa điểm làm việc: Trung Kính, Hà Nội

  • Quản lý kiểm soát số lượng thẻ
  • Tiếp nhận, giải quyết các thông tin liên quan xe Cư dân, khách hàng
  • Kiểm soát thu - chi tại Ban quản lý.
  • Soạn thảo & phân phát các bản thông báo, thông tin và toàn bộ các công văn chính thức được Giám Đốc Quản lý đưa ra.
  • Lưu trữ toàn bộ các nội quy quy định Khu chung cư một cách hợp lý (sổ tay khách thuê, hướng dẫn hoàn thiện nội thất…)
  • Tổng hợp báo cáo từ các của các Bộ phận, lập báo cáo họat động tuần trình Trưởng BQL phê duyệt trước khi gửi BGĐ.
  • Soạn thảo, dịch các công văn đi-đến, lưu trữ toàn bộ tài liệu liên quan đến vận hành trong phạm vi công ty.
  • Đảm bảo rằng toàn bộ các báo cáo hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng/hàng quý/hàng năm được soạn thảo và đệ trình đúng hạn
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Company Overview

Tập đoàn Capital House

http://tuyendung.ecapitalhouse.vn Number of employees: 100-499

Capital House được thành lập năm 2004 với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng, tư vấn thiết kế các dự án bất... View more

Similar Jobs

Nhân viên Hành chính ban quản lý tòa nhà

Tập đoàn Capital House