English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Hành Chánh Quản Trị

Mô tả công việc

  • Quản lý văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
  • Quản lý các thiết bị văn phòng của công ty
  • Giám sát công việc của nhà thầu thực hiện và mua vật tư, hàng hóa

Yêu cầu công việc

  • Vi tính văn phòng thành thạo
  •  Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành.
  • Không quá 40 tuổi

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép