English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên hải quan

  • Nơi làm việc: Bắc Ninh

    Ngành nghề: Ngành khác

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 15-08-2019

  • Mức lương: Trên 14.000.000 VND

Mô tả công việc

Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm hải quan từ 2 năm trở lên cho các doanh nghiệp nước ngoài 

- Thành thạo tiếng trung hoặc tiếng anh