English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

土木專業員/ Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Mô tả công việc

1. 負責監督承包商與工人,以控制工程的執行進度與施工品質。

Chịu trách nhiệm giám sát các nhà thầu và công nhân để kiểm soát tiến độ xây dựng và chất lượng xây dựng.

2. 與承包商討論及解決如工法、工序、檢驗標準等議題,確保工程符合設計規格。

Thảo luận với nhà thầu để giải quyết các vấn đề như phương pháp xây dựng, quy trình xây dựng và tiêu chuẩn kiểm tra, v.v nhằm đảm bảo dự án đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế đã đề ra.

3. 確保施工現場安衛設施符合相關法規,監督施工人員配戴安全器具與採行安全動作。

Đảm bảo các cơ sở an toàn trên công trường xây dựng tuân thủ các quy định liên quan, giám sát nhân viên xây dựng đeo thiết bị an toàn và áp dụng các hoạt động an toàn.

4. 檢查工程/材料檢驗之相關紀錄(如施工日報表、材料驗收、施工查驗等),督導施工進度及提供進度報表。

Kiểm tra các hồ sơ liên quan về kiểm tra công trình / vật liệu ( ví dụ như báo cáo ngày thi công, nghiệm thu nguyên vật liệu, kiểm tra thi công, v.v.), giám sát tiến độ thi công và cung cấp báo cáo tiến độ xây dựng.

Yêu cầu công việc

1. 專科以上

Bằng trung cấp trở lên

2. 具3年以上營建監造或監工經驗

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong giám sát thi công 

3. 稍懂中文、熟Word、Excel

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng Hoa ngữ giao tiếp, thành thạo Word, Excel

4. 願配合加班

Sẵn sàng tăng ca

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, Yearly Bonus. Yearly travel. Promotion.