English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Giải Quyết Khiếu Nại Cho Khách Hàng (Complaint & Claim Settel)

Mô tả công việc

1. Phụ trách các vấn đề liên quan đến khiếu nại của khách hàng2. Xác minh làm rõ các khiếu nại phát sinh3. Xử lý các quy trình khiếu nại bồi thường và các khiếu nại khác trên hệ thống4. Gửi trả lại kết quả giải quyết trong thời gian quy định của dịch vụ chăm sóc khách hàng5. Đảm bảo các kết quả đúng theo chính sách vận hành của công ty và các trạm nhận hàng.6. Phụ trách xử lý khiếu nại nội bộ đối với vấn đề các kiện hàng, bao gồm thất lạc, hư hỏng, chậm trễ mà tiến hành xử phạt.7. Phụ trách xử lý khiếu nại và kháng cáo của các trạm giao nhận với nhau.8. Phụ trách tổng hợp và phân tích báo biểu của bộ phận Phán định.9. Phụ trách xử lý case khiếu nại của khách hàng( thất lạc, hư hỏng, chậm trễ )10. Phụ trách đàm phán với các bộ phận khác về trách nhiệm xử phạt.

Yêu cầu công việc

- Đã từng làm mảng chăm sóc khách hàng, phụ trách giải quyết khiếu nại. Ưu tiên làm qua các khiếu nại bồi thường tại các công ty tài chính.- Khả năng phân tích và đáp ứng tình huống cao.- Có kinh nghiệm về CRM- Khả năng làm việc nhóm cao, trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, Call Center- Kinh nghiệm làm việc trên 1 năm tại Customer Servie, Call Center

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép