Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân Viên Giải Quyết Khiếu Nại Cho Khách Hàng (Complaint & Claim Settel)

Job requirement

1. Phụ trách các vấn đề liên quan đến khiếu nại của khách hàng2. Xác minh làm rõ các khiếu nại phát sinh3. Xử lý các quy trình khiếu nại bồi thường và các khiếu nại khác trên hệ thống4. Gửi trả lại kết quả giải quyết trong thời gian quy định của dịch vụ chăm sóc khách hàng5. Đảm bảo các kết quả đúng theo chính sách vận hành của công ty và các trạm nhận hàng.6. Phụ trách xử lý khiếu nại nội bộ đối với vấn đề các kiện hàng, bao gồm thất lạc, hư hỏng, chậm trễ mà tiến hành xử phạt.7. Phụ trách xử lý khiếu nại và kháng cáo của các trạm giao nhận với nhau.8. Phụ trách tổng hợp và phân tích báo biểu của bộ phận Phán định.9. Phụ trách xử lý case khiếu nại của khách hàng( thất lạc, hư hỏng, chậm trễ )10. Phụ trách đàm phán với các bộ phận khác về trách nhiệm xử phạt.

Job requirement

- Đã từng làm mảng chăm sóc khách hàng, phụ trách giải quyết khiếu nại. Ưu tiên làm qua các khiếu nại bồi thường tại các công ty tài chính.- Khả năng phân tích và đáp ứng tình huống cao.- Có kinh nghiệm về CRM- Khả năng làm việc nhóm cao, trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, Call Center- Kinh nghiệm làm việc trên 1 năm tại Customer Servie, Call Center

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép