English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên đóng bao

Mô tả công việc

+ Quản lý khu vực đóng bao

+ Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

+ Có thể đi làm ca

Yêu cầu công việc

+ Tốt Nghiệp cấp 3 trở lên

+ Chịu khó trong công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương