English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Mô tả công việc

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing, chương trình quảng cáo, Khuyến mãi, PR... để phát triển sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ.- Báo cáo các phương án mới, tiềm năng và hiệu quả.- Nghiên cứu và phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng (khách hàng & đối thủ …)- Xác định và xây dựng thương hiệu trên các phương tiện truyền thông, internet…- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Yêu cầu công việc

- Đã có kinh nghiệm về Digital Marketing

- Sáng taọ, đam mêm công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương