English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Điều Phối Vận Tải/ Transport Planner

Mô tả công việc

  • Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày.
  • Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh
  • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu
  • Số lượng cần tuyển: 02 bao gồm
  • 2 nhân viên làm việc tại ICD Tân Cảng Sóng Thần, Bình Dương

Yêu cầu công việc

  • Kĩ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống
  • Giao tiếp tốt với đồng nghiệp và các phòng ban
  • Kĩ năng phân tích thông tin và báo cáo

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép