English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Điều phối hậu cần (Nam)

Mô tả công việc

1. Quản lý show: Quản lý thiết bị, nhân sự, hỗ trợ công việc cùng nhân sự 

2. Chịu trách nhiệm quản lý hậu cần, hỗ trợ giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

3. Quản lý thiết bị tại kho: hối thúc nhân sự kiểm tra, vệ sinh thiết bị tại kho,...

4. Hoàn thành các công việc khác được giao

5. Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn. 

Yêu cầu công việc

- Nam, từ 25 tuổi trở lên.

- Có hơn 2 năm kinh nghiệm trong quản lý hậu cần hành chính

- Công việc yêu cầu đi công tác thường xuyên.