To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên điều phối DT - Bình Dương

Indo Trans Logistics
Updated: 16/01/2020

Employment Information

Benefits

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

· Nhận kế hoạch từ bộ phận Planning/Cs

· Cân đối năng lực vận tải của đội xe tải nhỏ ITLC ở khu vực Hiệp Phước, khai thác tối đa đội xe tải nhỏ , sau đó lên phương án thuê xe ngoài phù hợp với chi phí thấp nhất, đảm bảo leadtime

· Phối hợp với CS, Planning, Operator hiện trường để xử lý các sự vụ xảy ra trong quá trình giao, nhận hàng hóa

· Tổng hợp báo cáo , tình hình hoạt động xe, nhà thầu phụ, KPI kho và các phát sinh bất thường

· Điều động nhân viên giao nhận đi cùng xe để hổ trợ việc giao nhận hàng hóa

Đánh giá KPI của giao nhận

Job requirement

- Có kinh nghiệm khoảng 2 năm 

- Rành đường, chủ động trong công việc 

- Chăm chỉ chịu khó, biết tin học văn phòng 

More Information

  • Qualification: Trung học
  • Age: 25 - 35
  • Job type: Permanent

Company Overview

Indo Trans Logistics

www.itlvn.com

Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports... View more

Nhân viên điều phối DT - Bình Dương

Indo Trans Logistics