English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Điều hành vận tải (HCM, Lâm Đồng)

Mô tả công việc

ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI

- Điều hành xe vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo hàng đến nơi đúng địa điểm và thời gian chỉ định.

- Tối ưu hóa chi phí bằng cách phân tích luồng tuyến/ hàng hóa để kết hợp chiều vận tải đi/về nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu.

- Quản lý, theo dõi và báo cáo khối lượng vận chuyển theo định kỳ.

- Xử lý các sự cố phát sinh ngoài giờ làm việc, kể cả lúc nửa đêm.

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÀ LÀM BÁO CÁO

- Báo cáo hàng ngày: số lượng xe đi/ về

- Báo cáo hàng ngày: Chi phí, doanh thu, …

- Báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, Hiệu quả doanh thu/chi phí

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Vận tải đa phương thức và quản lý logistics hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành vận tải

- Tuyển 02 Điều hành vận tải tại TPHCM và 02 Điều hành vận tải tại Lâm Đồng.